2. mednarodni slikarski Ex-tempore Bled 2017

PESEM GOZDA. Travnik se je umaknil gozdu. Počasi so se prebijali mimo mogočnih dreves. Ona, on, slikarsko platno in čopič. Sliši se šelestenje listov na mladih bukvah in mrmranje visokih smrek, ki se pozibavajo v vetru. Nekje v daljavi poje kukavica. Takrat se vse pomnoži. Valovanje listov, nežen veter, ki veje skozi gozd, misel, ki vodi čopič. Trepetanje listov ustvari šumeče ozračje, nežno pesem, tako, ki te ponese v naročje narave. Sliši se svetlo zelena serenada, sliši se premikanje listov v vetru, sliši se melodija trepetajočih bukev in mrmranje smrek, ki se tiho pogovarjajo. Poteg s čopičem po platnu, zeleni odtenki, trepetanje barve, in skrito vprašanje, ali me bo objel okoli pasu? Je pesem gozda dovolj močna, dovolj glasna, dovolj mamljiva? Nov nanos pomladnih barv, prikrit pogled nazaj, in novo vprašanje, greš z menoj na 2. Ex-tempore na Bled. Rad, je odvrnil. Objem, poljub in zelena serenada. Tudi za Vas

2nd international painting Ex-tempore Bled 2017

THE SONG OF THE FOREST. The meadow made room for the forest. And they slowly beat their way past the mighty trees. She, he, a canvas and a brush. A rustling sound of young beech tree leaves and a murmur of tall spruces dancing in the wind can be heard. And somewhere in the distance a cuckoo is singing. This is the time when everything multiplies. Leaves waving, a gentle breeze flowing through the forest, the thought that is guiding the brush. The leaves are creating a vibrant atmosphere, a gentle song, which is leading you into the nature’s lap. One can hear the bright green serenade, the leaves dancing in the wind, a melody of the shivering beech trees and the murmur of spruces quietly talking to each other. A stroke with the brush on the canvas, many shades of green, a tremble of color and the secret question – will he hug me? Is the song of the forest strong enough? Loud enough? Alluring enough? A new coat of spring colors, a concealed look back and a new question – would you like to join me for the 2nd international painting Ex Tempore in Bled? Of course, he replied. A hug, a kiss and a green serenade. Also for You.

Nagrajenci 2. mednarodnega slikarskega Ex-tempora Bled 2017

Strokovna žirija v sestavi Ddr. DAMIR GLOBOČNIK, ANA MARIJA KUNSTELJ in mag. MATJAŽ ARNOL je za nagrade letošnjega Ex- tempore izbrala naslednja dela:


VELIKA NAGRADA- GRAND PRIX - BLEDA
delo: »DREVO« avtorica: NATALIYA GORZA


NAGRADA ZA MLADEGA AVTORJA DO 35 LET
delo: »PESEM POZABLJENIH« avtorica: MARUŠA ŠTIBELJ


nagrade v kategoriji PESEM GOZDA
delo: »GOZDNA POT« avtor: MARKO SAMBRAILO
delo: »SLIŠIM TE« avtor: LUKA MIKLAVŽIČ
delo: »POZDRAV JESENI« avtorica: MILENA PETEK
 

nagradi v kategoriji BLED JESENI
delo: »TUDI V GRDEM JE LEPO« avtor: VINKO BOGATAJ
delo: »BLED JESENI« avtor: SERGEJ HAHONIN
 

nagrada v kategoriji PROSTA TEMA
delo: »SPREHOD« avtor: ŠTEFAN BREZOVNIK
 

POSEBNO PRIZNANJE STROKOVNE ŽIRIJE
delo: »TURIZEM« avtor: BOŠTJAN MOČNIK
 

Strokovna žirija je podelila tudi enakovredne POHVALE naslednjim delom:
»UVERTURA NOČI« avtor: BORIS POLJŠAK
»ODSEV« avtor: ZDRAVKO PURGAR
»NOKTURNE« avtorica: CHRIS ENGELS
»ŠKRLATNO JEZERO« avtorica: BRANKA PIRC
»SPOKOJ« avtor: BORIS ŠTER
»SOČA« avtor: ROK POGAČAR
»PLEŠEM V NARAVO VINTGARJA« avtorica: MIRA URŠIČ


Slikarjem in slikarkam za nagrajena dela čestitamo!
Slikarsko društvo Atelje Bled

Informacije

PRIJAVNINA
Prijavnina vključuje sodelovanje na Ex-temporu Bled 2017, obisk spremljajočih dogodkov in prireditev Muzejskega društva Bled 2. 10. in 5. 10. 2017, obisk Blejskega gradu na dan otvoritve slikarske razstave Janeza Mohoriča Mokrn’ka v Galeriji Stolp na Blejskem gradu 6. 10. 2017, voden ogled stalne razstave Triglavski narodni park 7. 10. 2017, praktično darilo Trgovine Art Ljubljana, parkiranje na dogovorjenih parkiriščih v času dogodka.


NASLOVI
Infocenter Triglavska roža Bled, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled


KONTAKT
extemporebled@gmail.com

Information

ENTRY FEE
Entry fee includes participation on Ex-tempore Bled 2017, Lectures of Museum association Bled on October 2, 2017 and October 5, 2017, free entrance to Bled castle on October 6, 2017 at the opening of the exhibition in Stolp Castle Galery - artworks of Janez Mohorič- Mokrn’k. Entry fee includes also guided visit to Triglav national park exhibition in the Info center Bled on October 7, 2017, practical gift donated by Trgovina ART Ljubljana and free parking on the defined parking places in Bled.


ADDRESSES
Infocenter Triglavska roža Bled, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled


CONTACT
extemporebled@gmail.com

PRAVILNIK

1. ORGANIZATOR 2. mednarodnega slikarskega EX-TEMPORA BLED je Slikarsko društvo Atelje Bled, Seliška c. 4B, 4260 Bled s soorganizatorji Občino Bled, Muzejskim društvom Bled in glasbenikom Gašperjem Primožičem.

2. 2. mednarodni slikarski EX - TEMPORE BLED 2017 bo potekal od sobote, 30. septembra 2017 do sobote, 7. oktobra 2017.

3. PRIJAVA IN ŽIGOSANJE SLIKARSKIH PODLAG bo: • NA BLEDU: Infocenter “Triglavska roža”, Bled, Ljubljanska cesta 27 in sicer: v soboto, 30. 9. 2017 od 10.–17. ure in v sredo 4. 10. 2017 od 15.–17. ure. • V LJUBLJANI: Trgovina ART LJUBLJANA – Citypark, Šmartinska 152 G, in sicer: v nedeljo, 1. 10. 2017 od 9.30–14.30 ure.

4. Format slikarske podlage je najmanj 50/50 cm in največ 100/100 cm. Udeleženci lahko žigosajo največ 3 (tri) prazne slikarske podlage.

5. PRIJAVNINA se plača ob žigosanju podlag in znaša 20€. Prijavnina vključuje: obisk spremljajočih dogodkov in prireditev Muzejskega društva Bled 2. 10. in 5. 10. 2017, obisk Blejskega gradu na dan otvoritve slikarske razstave Janeza Mohoriča Mokrn'ka v Galeriji Stolp na Blejskem gradu 6. 10. 2017, voden ogled stalne razstave Triglavski narodni park 7. 10. 2017, praktično darilo Trgovine Art Ljubljana, parkiranje na dogovorjenih parkiriščih v času dogodka.

6. TEME 2. mednarodnega slikarskega EX - TEMPORA BLED 2017: - PESEM GOZDA - BLED JESENI - PROSTA TEMA TEHNIKA in NAČIN UPODABLJANJA: prosta, LIKOVNE PRIPOMOČKE zagotovijo ustvarjalci sami.

7. ODDAJA DEL: - Oddaja izgotovljenih del je v Infocentru Triglavska roža v soboto, 7. oktobra 2017 od 9. –11. ure. Vsak udeleženec lahko odda v oceno strokovni žiriji za vsako razpisano temo le eno delo pripravljeno za razstavo (z urejenim robom ali uokvirjeno). - Na hrbtni strani slike morajo biti navedeni naslednji podatki: ime in priimek avtorja, poštni naslov avtorja, e-mail ali telefonska številka, tema in naslov likovnega dela, tehnika. Avtor s tem zagotavlja, da je oddano delo njegovo avtorsko delo. - Organizator zagotavlja, da bo z oddanimi deli ravnal po uveljavljenih standardih, ne prevzema pa odgovornosti za morebitne poškodbe del zaradi nepredvidljivih vzrokov.

8. STROKOVNA ŽIRIJA: Člani strokovne žirije sta umetnostna zgodovinarja dr. Damir Globočnik in Anamarija Kunstelj in akademski slikar mag. Matjaž Arnol.

9. NAGRADE: Strokovna žirija bo izmed oddanih del podelila naslednje nagrade: • VELIKA NAGRADA (Grand prix) BLEDA • Nagrada za delo mladega ustvarjalca (do 35 let) • Posebno priznanje žirije • Kategorija PESEM GOZDA – 3 nagrade • Kategorija BLED JESENI – 2 nagradi • Kategorija PROSTA TEMA –1 nagrada Odločitev strokovne žirije je dokončna.

10. PODELITEV NAGRAD: Slovesna podelitev nagrad in kulturni program bo v soboto, 7. 10. 2017 ob 19. uri v prostorih Info centra Triglavska roža Bled, Ljubljanska c. 27, kjer bodo oddana dela tudi razstavljena. Razstava del bo na ogled od 7. 10. – 15. 10. 2017 v delovnem času infocentra TNP.

11. Nagrajena dela so avtorji dolžni odstopiti organizatorju, da jih preda sponzorjem nagrad.

12. Razstavljena dela se po zaključku razstave deponirajo do decembra 2017, ko se ponovno razstavijo v Festivalni dvorani Bled ob odprtju prenovljene Festivalne dvorane in se podeli tudi NAGRADA LIKOVNEMU DELU PO IZBORU OBČINSTVA. Ustvarjalci, ki s svojim delom ne želijo sodelovati na decembrski razstavi v Festivalni dvorani, prevzamejo slike 15. 10. 2017 med 9.–11. uro oz. po dogovoru do konca oktobra 2017.

13. Če avtor svojega dela ne želi razstaviti, mora to posebej opozoriti ob oddaji dela v oceno strokovni žiriji. Taka dela se prevzamejo po zaključku podelitve nagrad 7. 10. 2017.

14. Udeleženec se strinja s snemanjem in fotografiranjem dogodka in razstavljenih del za potrebe promocije in dokumentacije o dogodku.

15. Vsak udeleženec ob žigosanju in plačilu prijavnine izpolni prijavnico in s podpisom potrdi, da je seznanjen s tem Pravilnikom in da se z njegovo vsebino in navedenimi pogoji strinja.

RULES

1. THE ORGANIZER of The 2nd International painting EX-TEMPORE BLED is Painting Association Atelje Bled, Seliška c. 4B, 4260 Bled with Municipality of Bled, Museum Association Bled and the musician Gašper Primožič.

2. The 2nd. EX - TEMPORE BLED 2017 will take place from Saturday, September 30, 2017 to Saturday, October 7, 2017.

3. REGISTRATION AND STAMPING OF PAINTING FOUNDATIONS: a/ BLED: INFOCENTER »Triglavska roža«, Ljubljanska cesta 27, BLED. Saturday, September 30, 2017 between 10.00 a.m. and 5.00 p.m. and Wednesday, October 4, 2017 between 3.00 p.m and 5.00 p.m. b / LJUBLJANA: Trgovina ART Ljubljana, BTC, CITY PARK, Šmartinska c 152 G. Sunday, October 1, 2017 between 9.30 a.m. and 14.30 p.m.

4. PRESCRIBED FORMAT OF THE FOUNDATION: min. 50/50cm and max. 100/100cm. The participants of The Ex-tempore may have 3(three) blank foundations stamped.

5. ENTRY FEE: amounts EUR 20,00 and is to be paid at the time of the registration and stamping foundations. The fee includes: - lectures of Museum association Bled on October 2, 2017 and October 5, 2017, - free entrance to Bled castle on October 6, 2017 at the opening of the exhibition in Stolp Castle Galery - artworks of Janez Mohorič- Mokrn’k, - guided visit to Triglav national park exhibition in the Info center Bled on October 7, 2017, - practical gift donated by Trgovina ART Ljubljana, - free parking on the defined parking places in Bled.

6. THEMES OF THE 2nd EX - TEMPORE BLED 2017: - THE SONG OF THE FOREST - BLED IN AUTUMN - FREE THEME Technique and methods of creation: free. Painting devices ensure the participants by themselves.

7. SUBMISSION OF WORKS: - Infocenter TRIGLAVSKA ROŽA BLED, Saturday, October7, 2017 between 9.00 a.m. and 11.00 a.m. - Each participant of The Ex-tempore can submit only 1 (one) artwork per theme. Each artwork must be fitted and prepared for the exhibition. - The author of the work must write following data on the backside of the artwork: theme, title of work, technique, author´s name, family name, address, e-mail address/telephone number. - The organizer guarantees that all the submitted works will be treated according to the applicable standards and does not accept liability for possible damage to the works.

8. THE EXPERT JURY The members of the expert jury are Mr. dr. Damir Globočnik and Mrs. Anamarija Kunstelj, both art historians, and Mr. mag. Matjaž Arnol, academic painter.

9. AWARDS: From the submitted artworks the jury will choose the best for following awards: • Grand prix 2. Ex-tempore BLED 2017 • PRIZE FOR THE BEST YOUNG AUTHOR (to 35 years) • HONORARY RECOGNITION • theme THE SONG OF THE FOREST – 3 prizes • Theme BLED IN AUTUMN– 2 prizes • Free theme – 1 prize The decisions of the jury are final.

10. THE PRESENTATION OF AWARDS The presentation of awards and opening of the exhibition will take place on Saturday, October 7, 2017 at 19.00 p.m. – INFO CENTER TRIGLAVSKA ROŽA BLED. The exhibition of artworks will take place in the INFO CENTER TRIGLAVSKA ROŽA BLED between October 7 and October15, 2017.

11. The authors are obliged to resign prize winning works to the Organiser in order to deliver them to those who ensured the awards.

12. The exhibited works will be stored by the Organizer after October 15, 2017 for the Exhibition in renovated Festival hall Bled, which will take place in December 2017. At this occasion also best artwork chosen by visitors will be declared and awarded. The authors who do not want to participated on the exhibition in December 2017 must collect their artworks on October 15, 2017 between 10.00 a.m. and 12.00.

13. If the author does not wish to exhibit his /her artwork at all, must announce his/her decision at time of submission to the jury. Such artworks must be collected on October 7, 2017 between 16.00 and 17.00 p.m. in INFO CENTER TRIGLAVSKA ROŽA BLED.

14. The participants agree with photo shooting and recording of the whole event with the purpose of promotion and publication of The Ex- tempore Bled 2017.

15. At the registration and stamping of painting foundations each participant is asked to sign the registration document and with his/her signature confirm to agree with these Rules.

NAGRADE 2017

VELIKA NAGRADA (GRAND PRIX) BLEDA
700 €* + termin za samostojno razstavo v galeriji Stolp na Blejskem gradu s promocijskim letakom in tiskom vabil (1 mesec v letu 2018)
Podeljuje: Slikarsko društvo ATELJE BLED

3 NAGRADE za delo na temo PESEM GOZDA
500 €* Podeljuje: LIP BLED
gostinske storitve** – vikend paket / soba z zajtrkom/ za dve osebi Podeljuje: Hotel Astoria
gostinske storitve** – glamping paket »Samo za naju« – Glamping Zaka Bled Podeljuje: Sava Hoteli Bled

2 NAGRADI za delo na BLED JESENI
gostinske storitve** – bivanje za 2 osebi (3 noči) v dvoposteljni sobi na jezerski strani s polpenzionom. Podeljuje: Hotel RIKLI Bled d.o.o. v Hotelu Jelovica Bled
gostinske storitve – 5 dnevno bivanje v dvoposteljni sobi v Haciendi na Bledu Podeljuje: Turistična agencija Bledtours


NAGRADA za delo v kategoriji PROSTA TEMA
gostinske storitve** – vikend paket / soba z zajtrkom/ za dve osebi Podeljuje: Best Western Premier Hotel Lovec/Kompas
 

NAGRADA ZA MLADEGA USTVARJALCA (DO 35 LET)
gostinske storitve** – vikend paket s polpenzionom za dve osebi v Hotelu Ribno
Podeljuje: HOTEL RIBNO
in
bon v vrednosti 200€ za nakup slikarskega materiala po izboru avtorja
Podeljuje: TRGOVINA ART LJUBLJANA


POSEBNO PRIZNANJE ŽIRIJE
Gostinske storitve za dve osebi– sprejem v vinski kleti , svečana večerja (5 hodov) in ogled hotela
Podeljuje : Hotel Triglav Bled

* Nagrada je v bruto znesku.
** Glej datume za rezervacijo namestitve v letu 2018.

AWARDS 2017

GRAND PRIX BLED
700 €* + solo exhibition in the Gallery STOLP on Bled Castle with promotion materials and invitation cards (1 month in the year 2018)
(Painting Association ATELJE BLED)

THEME: THE SOUND OF THE FOREST – 3 PRIZES
500 €* (LIP BLED d.o.o.)
2 nights B&B for 2 persons** (Hotel Astoria Bled)
glamping package “Just for us” in Gozdne vile huts for 2 persons - Glamping Zaka Bled (Sava Hoteli Bled)


THEME: BLED IN AUTUMN - 2 PRIZES
3 nights with half board (lake view room) for 2 persons in Hotel Jelovica Bled** (Hotel Rikli Bled d.o.o.)
5-days in the room for 2 persons in Hacienda Bled ** (Tourist agency Bledtours)

FREE THEME – 1 PRIZES
2 nights with half board for 2 persons (Best Western Premier Hotel Lovec / Hotel Kompas)


YOUNG AUTHORS PRIZE (to 35 years):
2 nights with half board for 2 persons in Hotel Ribno** (Hotel Ribno)
and
voucher for painting materials in value of 200€ (Trgovina ART Ljubljana)

HONORARY RECOGNITION
banquet dinner for 2 persons and presentation of the hotel
(Hotel Triglav Bled)


*Grand prix is in gross amount.
** Please note the dates for reservation