3. mednarodni slikarski Ex tempore Bled 2018

ARNOLD RIKLI, blejski sončni dohtar. V gozdu smo. Ovija nas zelenje. Ležimo na suhi travi. Dihamo gorski zrak. Pomirja nas. Nekdo v ozadju igra violino. Lebdimo med zvokom in zrakom. Zaznavamo notranjo tišino. Plavamo v zračni kopeli. Zrak z okusom po gozdu nas umirja. Stopili smo do izvira. Voda nežno brbota. Kliče nas. Stopite vame. Osvežite si noge in telo. Nisem mrzla, topla sem. Ravno pravšnja. Stópimo v tolmun. Zaslišimo zvoke harfe. Voda teče preko nas, zvok strun nas nosi v svet miru. Očiščeni smo vsakdanjika, voda razstruplja telo, šumenje vode nam prinaša notranje ravnotežje. Prispeli smo do travnika pod Stražo. Rumena pika na nebu je vedno večja. Premaknemo se v senco, tja pod bukova drevesa. Toplota postaja blagodejna. Uležemo se, iščemo počitek. Slišimo zvok piščali. Je blizu pastirček, se sprašujemo. Pobožata nas sonce in glasba. Nemirne mislim odplavajo stran, razpremo se, srkamo sončno svetlobo. Mir se naseli v našo dušo, sonce premaga zaležano slabo počutje. Ti, sončni dohtar, povej mi, kaj naj narišem na 3. Ex temporu na Bledu? Zrak, vodo, sonce, ali zvok violine, harfe, piščali, ali čisto preprosto svoje zdravje? Kaj boste izbrali?

3rd international painting Ex tempore Bled 2018

ARNOLD RIKLI, The Sun Doctor of Bled. We are in the woods. Wrapped in greenery. Lying on dry grass. Breathing the mountain air. It is very calming. In the background, someone is playing the violin. We are floating between the sound and the air. Feeling the inner silence. Swimming in a pool of air. With its scent of the forest, the air fills us with peace. We reach the spring. The water is gently bubbling. It is calling us. Step right into me. Refresh your legs and body. I’m not cold, I’m warm. I’m just right. Let’s step into the pool. We can hear the sounds of a harp. Water is flowing over us, the sound of the strings carries us to a world of peace. We are cleansed of everyday life, the water detoxifies our bodies, the sound of water brings us inner balance. We arrive at the meadow under the Straža Hill. The yellow dot in the sky is getting bigger and bigger. We move into the shade, under the beech trees. The warmth becomes a blessing. We lie down, looking for rest. We can hear the sound of a flute. Is there a shepherd nearby? The sun and the music caress us. Restless thoughts sail away, we open ourselves up, drinking in the sunlight. Peace settles in our souls, the sun overcomes our ossified lack of well-being. Hey, Sun Doctor, tell me what to draw at the 3rd Bled Ex tempore. Air, water, sun, or the sound of a violin, a harp, a flute, or simply my own health? What will you choose?

Informacije

PRIJAVNINA
Prijavnina znaša 20 €. Vključuje sodelovanje na Ex temporu Bled 2018, obisk skupinske razstave FRAGMENTI v Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled, predavanje Muzejskega društva Bled 9. oktobra 2018, obisk Blejskega gradu in razstave del slikarke Maše Bersan Mašuk in oblikovalca nakita Huberta Široke v Galeriji Stolp na Blejskem gradu, voden ogled stalne razstave Triglavski narodni park 13. 10. 2017 (po predhodni najavi), praktično darilo Trgovine Art Ljubljana in parkiranje na dogovorjenih parkiriščih v času dogodka.


NASLOVI
Infocenter Triglavska roža Bled, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled
Festivalna dvorana Bled, Cesta svobode 15, 4260 Bled


KONTAKT
extemporebled@gmail.com

Information

REGISTRATION FEE
Registration fee is 20€. It includes participation on Ex tempore Bled 2018, free entrance to Group exhibition FRAGMENTS, Lecture of Museum association Bled on October 9, 2018, free entrance to Bled castle and visit of the exhibition of Maša Bersan Mašuk in Huberto Široka in Stolp Castle Gallery. Entry fee also includes guided tour to Triglav national park exhibition in the Info center Bled on October 13, 2018 (upon prior announcement), practical gift donated by Trgovina ART Ljubljana and free parking on the defined parking places in Bled.


ADDRESSES
Infocenter Triglavska roža Bled, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled
Bled Festival hall, Cesta svobode 15, 4260 Bled


CONTACT
extemporebled@gmail.com

NAGRADE

VELIKA NAGRADA (GRAND PRIX) BLEDA

Nagrada v višini 700 € in
termin za samostojno razstavo v galeriji Stolp na Blejskem gradu s tiskom promocijskih letakov in  vabil (1 mesec v letu 2019)

Podeljuje:  Slikarsko društvo ATELJE BLED

NAGRADA v kategoriji   ARNOLD RIKLI , BLEJSKI SONČNI DOHTAR

Nagrada v višini 300 € neto in
knjiga Skrivnostne podobe raja  in nočitev z zajtrkom v Vili Antika Bled s predstavitvijo Riklijeve zgodbe

Podeljuje: Vojko Zavodnik

3  NAGRADE v kategoriji   PRAZNIK ČEBEL

Nagrada  v višini 400 €

Podeljuje: LIP BLED

gostinske storitve* – bivanje za 2 osebi (3 noči) v dvoposteljni sobi na jezerski strani s polpenzionom.

Podeljuje: Hotel Jelovica Bled

gostinske storitve* – glamping paket ”Samo za naju” – Glamping Zaka Bled

Podeljuje: Sava Hoteli Bled

3 NAGRADE v kategoriji   PROSTA  TEMA

gostinske storitve* – 2x nočitev s polpenzionom za dve osebi v Hotelu Ribno

Podeljuje: Hotel Ribno

gostinske storitve* – vikend paket / soba z zajtrkom / za dve osebi

Podeljuje: Hotel Lovec/Kompas hotel Bled

gostinske storitve* – vikend paket / soba z zajtrkom / za dve osebi

Podeljuje: Hotel Astoria

NAGRADA ZA NAJBOLJŠE DELO MLADEGA USTVARJALCA (DO 35 LET)

Nagrada v višini 400 €

Podeljuje: TURIZEM BLED In

Bon v vrednosti 200€ za nakup slikarskega materiala po izbiri

Podeljuje: TRGOVINA ART LJUBLJANA

POSEBNO PRIZNANJE ŽIRIJE

Gostinske storitve* nočitev z zajtrkom za dve osebi

Podeljuje:  Hotel Triglav Bled

---------- Opomba ----------

Vse nagrade so v bruto znesku     

* Termin namestitve  v letu 2018 po dogovoru s hotelom

PRAVILNIK

1. ORGANIZATOR 3. mednarodnega slikarskega EX TEMPORA BLED 2018 (ETB) je Slikarsko društvo Atelje Bled, Seliška c. 4b, 4260 Bled s soorganizatorji Občino Bled, Muzejskim društvom Bled in glasbenikom Gašperjem Primožičem.

2. 3. mednarodni slikarski EX TEMPORE BLED 2018 bo potekal od sobote, 6. oktobra 2018 do sobote, 13. oktobra 2018.

3. PRIJAVA IN ŽIGOSANJE SLIKARSKIH PODLAG
• NA BLEDU: Infocenter Triglavska roža, Bled, Ljubljanska cesta 27 in sicer:
v soboto: 6. oktobra 2018 od 10. do 17. ure in od ponedeljka 8. oktobra 2018 do četrtka 11. oktobra 2018 od 15. do 17. ure,
• V LJUBLJANI: Trgovina ART LJUBLJANA – Citypark, Šmartinska 152 G, in sicer:
v soboto, 6. in nedeljo, 7. oktobra 2018 od 9.30 do 14. ure

4. Format slikarske podlage je najmanj 50/50 cm in največ 100/100 cm. Udeleženci lahko žigosajo največ 3 (tri) prazne slikarske podlage.

5. PRIJAVNINA se plača ob žigosanju podlag in znaša 20€.
- ogled gradu in razstave del slikarke Maše Bersan Mašuk in oblikovalca nakita Huberta Široke v Galeriji Stolp na Blejskem gradu (otvoritev 1. oktobra 2018 ob 18. uri, odprto vsak dan od 9.00 – 18.00)
- voden ogled stalne razstave Triglavski narodni park 13. oktobra 2018 (po predhodni prijavi)
- praktično darilo Trgovine Art Ljubljana,
- parkiranje na dogovorjenih parkiriščih v času dogodka.

Vzporedna prireditev ex tempora Bled je tudi slikarska razstava FRAGMENTI z upodobitvami fragmentov kulturne dediščine članov Slikarskega društva Atelje Bled, s fragmenti iz zbirke Vojka Zavodnika o Arnoldu Rikliju, blejskem sončnem dohtarju ter fragmenti iz zbirke Janija Plemlja o gradnjah pokojnega stavbenika Ivana Plemlja (otvoritev 3. oktobra 2018 ob 18. uri, odprto v delovnem času Knjižnice Blaža Kumerdeja Bled).

6. TEME 3. mednarodnega slikarskega EX - TEMPORA BLED 2018
- ARNOLD RIKLI, blejski sončni dohtar
- PRAZNIK ČEBEL
- PROSTA TEMA

TEHNIKA in NAČIN UPODABLJANJA: prosta, LIKOVNE PRIPOMOČKE zagotovijo ustvarjalci sami.

7. ODDAJA DEL
Oddaja izgotovljenih del je v Festivalni dvorani Bled (Cesta svobode 15, Bled) v soboto, 13. oktobra 2018 od 9. do 12. ure. Vsak udeleženec lahko strokovni žiriji v oceno odda za vsako razpisano temo le eno delo pripravljeno za razstavo (z urejenim robom ali uokvirjeno, obvezno z obešalom. Slike, ki ne bodo opremljene za razstavo, ne bodo sprejete v oceno).
Na hrbtni strani slike morajo biti navedeni naslednji podatki: ime in priimek avtorja, poštni naslov avtorja, e-mail ali telefonska številka, tema in naslov likovnega dela, tehnika. Avtor s tem zagotavlja, da je oddano delo njegovo avtorsko delo.
Organizator zagotavlja, da bo z oddanimi deli ravnal po uveljavljenih standardih, ne prevzema pa odgovornosti za morebitne poškodbe del zaradi nepredvidljivih vzrokov.

8. STROKOVNA ŽIRIJA
Člani strokovne žirije so umetnostna zgodovinarja dr. Damir Globočnik in Anamarija Kunstelj in akademski slikar mag. Matjaž Arnol.

9. NAGRADE
Strokovna žirija bo izmed oddanih del podelila naslednje nagrade:
• VELIKA NAGRADA BLEDA (Grand prix za 3. Ex tempore Bled, 2018)
• Nagrada za delo mladega ustvarjalca (do 35 let)
• Posebno priznanje žirije
• V kategoriji ARNOLD RIKLI, blejski sončni dohtar – 1 nagrada
• V kategoriji PRAZNIK ČEBEL– 3 nagrade
• Kategorija PROSTA TEMA – 3 nagrade

Odločitev strokovne žirije je dokončna.

• Častno priznanje likovnemu delu po IZBORU OBČINSTVA se podeli avtorju po koncu razstave 3. Ex tempora Bled, ob prevzemu dela po koncu razstave.

10. PODELITEV NAGRAD
Slovesna podelitev nagrad s kulturnim programom bo v soboto 13. oktobra 2018 ob 19. uri v prostorih Festivalne dvorane, Cesta svobode 15, Bled, kjer bodo oddana dela tudi razstavljena.
Razstava del bo v Festivalni dvorani Bled na ogled od 13.–28. oktobra 2018, vsak dan od 17. do 19. ure oz. po dogovoru.

11. Nagrajena dela so avtorji dolžni odstopiti organizatorju, da jih preda sponzorjem nagrad.

12. 12. Razstavljena dela se po zaključku razstave 28. oktobra 2018 predajo ustvarjalcem med 11. in 14. uro v prostorih Festivalne dvorane Bled. Dela, ki takrat ne bodo prevzeta, se podarijo v dobrodelne namene.

13. 13. Če avtor svojega dela ne želi razstaviti, mora to posebej opozoriti ob oddaji dela v oceno strokovni žiriji. Taka dela avtorji prevzamejo 13. oktobra 2018.

14. 14. Udeleženec se strinja s snemanjem in fotografiranjem dogodka in razstavljenih del za potrebe promocije in dokumentacije o dogodku.

15. 15. Vsak udeleženec ob žigosanju in plačilu prijavnine izpolni prijavnico in s podpisom potrdi, da je seznanjen s tem Pravilnikom in da se z njegovo vsebino in navedenimi pogoji strinja.

RULES

1. 1. THE ORGANIZER of 3rd International painting EX TEMPORE BLED is Painting association Atelje Bled, Seliška c. 4b, 4260 Bled with Municipality of Bled, Museum association Bled and the musician Gašper Primožič.

2. 3rd. EX TEMPORE BLED 2018 is going to take place from Saturday, October 6, 2018 to Saturday, October 13, 2018.

3. REGISTRATION AND STAMPING OF PAINTING FOUNDATIONS
• BLED: Info centre Triglavska roža, Ljubljanska cesta 27, BLED
Saturday, October 6, 2018 from 10.00 a.m. to 5.00 p.m. and on Wednesday, October 4, 2018 from 3.00 p.m to 5.00 p.m.
• LJUBLJANA: Trgovina ART Ljubljana, BTC, CITY PARK, Šmartinska c 152 G.
on Saturday, October 6, 2018 and on Sunday, October 7, 2018 from 9.30 a.m. to 14 p.m.

4. PRESCRIBED FORMAT OF THE FOUNDATION
min. 50/50cm and max. 100/100cm. The participants of The Ex-tempore may have 3(three) blank foundations stamped.

5. REGISTRATION FEE
Registration fee is 20€ and is paid at the time of the registration and stamping foundations. It includes:
- Free entrance to Bled castle and visit of the exhibition of Maša Bersan Mašuk and Huberto Široka in Stolp Gallery
- Guided tour to Triglav national park exhibition in Infocenter Triglavska roža Bled, on October 13, 2018 (upon prior announcement)
- Practical gift donated by Trgovina ART Ljubljana
- Free parking on the defined parking places in Bled.

During the time of ex tempore Bled you are also invited to visit the art exhibition FRAGMENTS, where you can explore collection of works of members of Painting association Atelje Bled, collection of fragments about Arnold Rikli, the beginner of modern tourism in Bled and fragments of documents about the work of builder Ivan Plemelj. FRAGMENTS will be exhibited in Blaž Kumerdej Library, Bled (October 1 ̶ 30, 2018). On October 9, 2018 at 7.00 p.m. in Bled Festival hall, you are invited to listen to a lecture by Milan Klemen Mahorčič »Leopold I and the end of Habsburgs in Spain«, organised by Museum association Bled.

6. THEMES OF THE 2nd EX - TEMPORE BLED 2017
- ARNOLD RIKLI, The Sun Doctor of Bled
- FEAST OF BEES
- FREE THEME

Technique and methods of creation: free. Painting devices ensure the participants by themselves.

7. SUBMISSION OF WORKS
Bled Festival hall, Saturday 13, October 2018 from 9.00 a.m. to 12.00 a.m. Each participant of the ex tempore Bled can only submit 1 (one) artwork for each theme. Each artwork must be fitted and prepared for the exhibition (framed or has hangers). Pictures that are not fit for the exhibition will not be accepted for evaluation. The author of the work must write the following data on the backside of the artwork: theme, title of work, technique, authors’ name, surname, address, e-mail address/telephone number. The organizer guarantees that all the submitted works will be treated according to the applicable standards and does not accept liability for possible damage to the works.

8. THE EXPERT JURY
The members of the expert jury are Mr. dr. Damir Globočnik and Mrs. Anamarija Kunstelj, both art historians, and Mr. mag. Matjaž Arnol, academic painter.

9. AWARDS
From the submitted artworks the jury will choose the best for following awards:
• Great prize of 3rd Ex tempore Bled 2018 (GRAND PRIX BLED)
• Prize for the best young author (up to 35 years)
• Honorary recognition of the jury
• Theme ARNOLD RIKLI, The Sun Doctor of Bled – 1 prize
• Theme Feast of bees – 3 prizes
• Free theme – 3 prizes

The decisions of the jury are final.

• Honorary recognition of the audience voting will be granted to the author upon the end of exhibition of 3rd Ex tempore Bled, when taking up the work after the end of the exhibition.

10. THE PRESENTATION OF AWARDS
Award ceremony and opening of the exhibition will take place on Saturday, 13 October 2018 at 7.00 p.m. in Bled Festival hall. The exhibition will be on display from October 13, to October 28, at the Bled Festival Hall, every day from 5 p.m. to 7 p.m.

11. The authors are obliged to hand over prizes winning artworks to the Organiser who will deliver them to the award donors.

12. The exhibited artworks will be ready to be taken over on October 13, 2018 from 11.00 a.m. to 3.00 p.m. The artworks that will not be taken over will be donated for charity purposes.

13. If the author does not wish to exhibit his/her artwork, must he/she announce this decision at time of submission to the jury. Such artworks must be taken over by the authors on October 13, 2018.

14. The participants agree with photo shooting and recording of the whole event and artworks regarding promotion and publication of Ex tempore Bled 2018.

15. At the registration and stamping of painting foundations each participant is asked to sign the registration paper and with this signature he/she confirms to accept and agree with its contents, terms and conditions stated.