dobrodošli

DIGI ART BLED 2022 je nov umetniško-ustvarjalni dogodek s področja digitalne umetnosti pri nas. Gre za tekmovanje iz digitalnega slikarstva (angl. Digital painting), na katerem lahko udeleženci sodelujejo tako, da svoj digitalni izdelek oddajo v konkretni obliki – tiskani reprodukciji na papir ali platno. Stremimo k sodelovanju s čim večjim številom kreativnih ustvarjalcev.

PRAVILNIK O SODELOVANJU

 1. ORGANIZATOR »1. DIGI ARTA BLED 2022« je Slikarsko društvo Atelje Bled, Seliška c. 4b, 4260 Bled. Organizacijsko bo le-ta potekal vzporedno s 7. slikarskim ex tempore Bled 2022.

 2. TEMA 1. DIGI ART BLED 2022: »BLED«

 3. POGOJI ZA UDELEŽBO
  Za udeležbo na 1. DIGI ART BLED 2022 ni starostnih ali drugih omejitev.

  Vsak avtor lahko sodeluje le eno tiskano reprodukcijo ene digitalne slike.

  Velikost reprodukcije je omejena, sprejmemo izključno dela dimenzij 29,7 cm x 42,0 cm -format A3 (vertikalno ali horizontalno). Reprodukcija slike mora biti označena z napisom »1/1-2022« in mora biti lastnoročno podpisana.

  Zaradi avtentičnosti in zagotavljanja možnosti digitalne projekcije del, mora avtor predložiti tudi izvorno datoteko elektronske oblike svojega dela označeno na način: krateknaslov_priimek_zacetnicaimena.psd/.ai/…

  Na hrbtni strani tiskane reprodukcije morajo biti navedeni naslednji podatki: ime in priimek avtorja/-ice, poštni naslov, e-mail ali telefonska številka, tema in naslov dela, bruto cena.

 4. PRIJAVNINA
  Prijavnina znaša 20 EUR, za dijake in študente 15 EUR. Sodelujoči avtorji/udeleženci prijavnino plačajo na transakcijski račun Slikarskega društva Atelje Bled, Seliška 4b, 4260 Bled, št. TRR: SI56 0700 0000 2861 590. Prijavnina se lahko poravna v gotovini tudi na blagajni ob oddaji tiskane reprodukcije. Dijaki in študenti se ob oddaji izkažete s študentsko ali dijaško izkaznico.

 5. ODDAJA DEL
  Avtorji bodo svoja dela v oceno strokovni žiriji in za razstavo oddali v nedeljo, 9. oktobra 2022 med 9. in 12. uro, v Festivalni dvorani Bled, Cesta svobode 15, Bled.

  Delo mora biti pripravljeno za razstavo v okvirju ali z obešalom. Dela, ki ne bodo opremljena za razstavo, ne bodo razstavljena.

  Neoriginalna, neavtorska dela (plagiati) se zavrnejo, prijavnine se ne vrača. Organizator v takem primeru ni dolžan vračati kakršnih koli stroškov udeleženca.

  Organizator zagotavlja, da bo z oddanimi deli ravnal po uveljavljenih standardih, ne prevzema pa odgovornosti za morebitne poškodbe del zaradi nepredvidljivih vzrokov.

 6. RAZGLASITEV NAGRAD
  Razglasitev nagrad bo v nedeljo, 9. oktobra 2022 ob 18. uri v prostorih Festivalne dvorane Bled, sočasno z zaključkom 7. slikarskega Ex tempore Bled 2022.

 7. NAGRADE
  Strokovna žirija, katere odločitev je dokončna, bo najboljšemu delu podelila nagrado višini 500€ (bruto vrednost). Avtor nagrajenega dela je tiskano reprodukcijo svojega dela dolžan odstopiti organizatorju ne glede na prodajno ceno navedeno na hrbtni strani slike.

  Organizator (Društvo Atelje Bled), si pridružuje pravico do izključnega lastništva nagrajene tiskane reprodukcije dela, brez stroškov, kljub navedeni ceni na hrbtni strani dela.

  Vsi sodelujoči avtorji dobijo priznanje za udeležbo na 1.DIGI ART BLED 2022.

 8. RAZSTAVA DEL
  Razstava del bo v Festivalni dvorani Bled na ogled od 9.– 22. oktobra 2022, vsak dan od 16. do 18. ure oz. po dogovoru za skupinske oglede. V primeru velikega števila prispelih del, bo razstava v virtualni obliki na spletu.

  Nenagrajena razstavljena dela morajo avtorji prevzeti 22. 10. 2022 med 12. in 14. uro. Dela, ki takrat ne bodo prevzeta, postanejo last organizatorja.

 9. POSEBNA DOLOČILA
  V primeru zdravstvenih ukrepov, ki bi onemogočili realizacijo predvidenega dogodka » v
  živo«, bodo udeleženci obveščeni o poteku oddaje del in razglasitve nagrad.

  Nenagrajena razstavljena dela so v času razstave lahko predmet nakupa po dogovoru med kupcem in avtorjem slike.

  Vsak udeleženec, ki:
  – odda originalno delo v izvorni datoteki,
  – žigosa primerno reprodukcijo originalnega dela in
  – plača prijavnino,
  – se strinja s tem pravilnikom, kar potrjuje s svojim podpisom na posebnem obrazu ob oddaji dela.

PODPORNIKA DOGODKA